KASUS logopedmottagning är nedlagd from 31 juli 2018.

Behöver du en kopia på ditt utlåtande så kontakta oss på info@kasus.se. Vi sparar alla utlåtanden i 10 år.

Ha god framförhållning om du behöver en kopia på ditt utlåtande. Om utredningen är äldre än 10 år, kan du försöka beställa den från utbildningsförvaltningen, Arkivet, men bara om du gått i en kommunal skola.

Utbildningsförvaltningen, Arkivet.
Om du är född efter år 1976: 08-508 330 00.
Om du är född före år 1976: 08-508 283 84.

 

Med vänliga hälsningar

Ann-Marie Holm och Helene Wahlgren

 


www.kasus.se